Het samenvallen van het kankerpercentage is niet bewezen

Het samenvallen van het kankerpercentage is niet bewezen / Gezondheid nieuws

In een eerste verklaring beweert de federale overheid dat het verhoogde kankerpercentage in de regio rond Asse een statistische samenloop is. Milieuactivisten en groenen zijn ertegen: het federaal ministerie van Milieu kan een mogelijke connectie niet weerleggen.

05/12/2010

Afgelopen vrijdag, de federale regering voor de eerste keer aan de toegenomen kanker in de regio rond de Neder-Saksen nucleaire afvalverwerking „Azen II“ Positie gerelateerd. Voor het federaal ministerie van Milieu zijn de verzamelde ziekten een statistische samenloop. Milieuactivisten en Alliantie 90 / De Groenen reageerden verontwaardigd.

Zoals dat „De krant van Brunswick“ gerapporteerd in het weekend, is voor de federale overheid geen duidelijke verbinding tussen het ophopen leukemie en de ziekte van de schildklier in de regio rond de opslag van nucleair afval Asse II. In plaats van statistische toevalligheden in het verzamelen van de gegevens zijn verantwoordelijk voor deze, net als in een verklaring van de coalitie om een ​​onderzoek de breuk „The Greens“ was.

In de voormalige Asse II-zoutmijn worden ongeveer 126.000 vaten hoogradioactief afval opgeslagen. Het kamp als zodanig wordt als ziek beschouwd en moet zo snel mogelijk worden gesloten, aldus het Ministerie van Milieu van Nedersaksen. Want al dreigt een instorting van de plant en daarmee een besmetting van het grondwater met radioactief afval. Milieuactivisten gaan er echter van uit dat het grondwater al enige tijd radioactief besmet is.

Ziekten zijn onderhevig aan statistische samenloop
De stijging van de tarieven van kanker in de gemeenschap azen kon niet verklaard worden door blootstelling aan elektromagnetische straling van de verwijdering van kernafval azen als staatssecretaris Milieu State Ursula Heinen-Esser (CDU) schrijft in het advies van de Federale Ministerie van Milieu. "Met het oog op de waargenomen toename met straling uit te leggen, moet volgens de beschikbare wetenschappelijke kennis over het creëren van de nodige kanker, de dosis keer hoger dan ongeveer 10.000 waargenomen", aldus Heinen-Esser. Een analyse van zeldzame vormen van kanker in een relatief klein gebied is onvermijdelijk tot aanzienlijke statistische schommelingen, hoe het is de mening. De verhoogde incidentie kan worden overwogen vanwege statistische willekeurigheid.

Federale overheid heeft geen duidelijk bewijs
Neder-Saksische parlement voor de Groenen, Stefan Wenzel, kritiek op het eerste advies van de federale regering dat het aantal gevallen van kanker in de Asse regio rond „statistisch willekeurig“ was. Dus Wenzel vertelde de NDR-radio, de verklaring van de federale regering was „moedig, want we hebben heel duidelijk bewijs dat de betekenis, dat wil zeggen, de waarschijnlijkheid dat deze waarden worden verhoogd, behoorlijk groot is. Ze zijn twee tot drie keer zo hoog als normaal. En dat met een heel aantal leukemiesoorten“. De federale overheid kon absoluut niet bewijzen dat er geen verband was met de gevallen van leukemie, vervolgde Wenzel. De politicus eiste dat de oorzaken nader moesten worden onderzocht. „Natuurlijk kan men niet duidelijk zeggen dat de frequentie van ziekten verband houdt met de azen. Maar degenen die het tegenovergestelde beweren, moeten het bewijzen.“ Ten slotte kan de regerende coalitie niet beweren, „de azen zijn hier niet verantwoordelijk voor“.

Nieuwe meetprogramma's vereist
Het Federale Bureau voor Stralingsbescherming had zich ook duidelijk van tevoren gepositioneerd. Er is momenteel geen gevaar voor de opslag van nucleair afval voor de inwoners van de regio. Milieuactivisten zien het als één „voorbarige verklaring“ en riep op tot een herziening van de meetprogramma's. „Wij zijn van mening dat het bestaande meetprogramma moet worden herzien en, indien nodig, moet worden herzien, vooral met betrekking tot de volledige verzameling van verontreinigende stoffen uit de afvoerlucht. Alleen dan kan men mogelijke oorzaken van kanker onderzoeken bij werknemers en bewoners, als de vereniging „Actie kernafval vrije azen“ schrijft. (Sb)

Lees ook:
Ministerie van Milieu: azen kanker percentage puur toeval
Leukemie-risico door ziekte-aces-plant?
Azen: verhoogd aantal leukemie-afwijkingen

Afbeelding: AAA