Toename van intramurale behandelingen

Toename van intramurale behandelingen / Gezondheid nieuws

Meer klinische behandelingen en extra personeel, maar een afnemend aantal ziekenhuisbedden

2013/09/28

Het aantal ziekenhuisbehandelde patiënten en het aantal personeelsleden in Duitse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar licht gestegen, terwijl het aantal ziekenhuizen globaal afnam, volgens de statistieken van het Federale Bureau voor de Statistiek 2012. Het aantal ziekenhuisbedden was ook iets lager, waarbij een aanzienlijke afname van de openbare ziekenhuissector werd gecompenseerd door een toename van ziekenhuisbedden in privé-gebouwen. Is het nog steeds „Bijna elk tweede bed (47,9 procent) in een ziekenhuis van een openbare instelling“, dus de boodschap van het Federaal Bureau voor de Statistiek.


In 2012 werden in totaal 18,6 miljoen opgenomen patiënten opgenomen in het ziekenhuis, wat een toename betekent van 1,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, meldt het Federaal Bureau voor de Statistiek. Het verblijf in het ziekenhuis duurde gemiddeld 7,6 dagen (7,7 dagen in 2011). Voor intramurale zorg waren er 2.017 ziekenhuizen (2.045 in 2011) met meer dan 501.000 bedden (540 minder dan in 2011). „Met toenemende behandeling en personeelsaantallen, blijft het aantal beschikbare bedden bijna constant“, dus de conclusie in het persbericht van het Federale Bureau voor de Statistiek. Begin jaren negentig was het aantal bedden nog steeds veel hoger - in 1991 waren er bijna 666.000 ziekenhuisbedden.

Matige bedbezetting in de klinieken
Hoewel het aantal ziekenhuisbehandelingen is toegenomen en het aantal ziekenhuisbedden minimaal is afgenomen, is de bezettingslimiet voor bedden nog niet bereikt, volgens het Federaal Bureau voor de Statistiek. De bezettingsgraad van bedden nam slechts licht toe, van 77,3 procent in 2011 tot 77,4 procent in 2012. Openbare ziekenhuizen bereikten de hoogste bezettingsgraad van 78,9 procent, terwijl in particuliere ziekenhuizen de bezetting 76 procent was , 1 procent en in de non-profit ziekenhuizen was slechts 75,9 procent, meldt het Federale Bureau voor de Statistiek.

Toename van werknemers in de ziekenhuissector
Voor het ziekenhuispersoneel blijkt uit de ziekenhuisstatistieken dat de voltijdse medische staf in 2012 met 2,7 procent is gestegen tot bijna 143.000 en in de niet-medische dienstverlening met 3,3 procent tot 709.000 voltijdse equivalenten. Van de werknemers in de niet-medische dienst werken alleen 313.000 voltijdse werknemers in de verpleging, volgens de verklaring van het Federaal Bureau voor de Statistiek.

Twee miljoen mensen behandeld in preventieve en revalidatiecentra
Daarnaast hebben in 2012 iets minder dan twee miljoen patiënten een klinische behandeling in een preventieve of revalidatie-instelling ondergaan. Dit was 2,1 procent meer dan in het voorgaande jaar. „In 1.215 preventie- of revalidatiecentra waren ongeveer 169.000 bedden beschikbaar“, In tegenstelling tot de ziekenhuizen hier zijn de private providers de grootste aanbieders, meldt het Federaal Bureau voor de Statistiek. Bijna tweederde van alle bedden (65,9 procent) bevond zich in particuliere preventie- of revalidatiecentra. Met 81 procent waren de bezettingsgraden in 2012 2,3 procentpunten hoger dan in het voorgaande jaar (78,7 procent). Ook hier bereikten de openbare voorzieningen de hoogste bezettingsgraad met 90,8 procent. Volgens het Federale Bureau voor de Statistiek waren in totaal 8.000 voltijdse medische staf en 84.000 voltijds niet-medisch personeel beschikbaar voor de verzorging van patiënten in de preventie- en revalidatiecentra. (Fp)


Afbeelding: Martin Büdenbender