Extra bijdrage aan de DAK niet effectief?

Extra bijdrage aan de DAK niet effectief? / Gezondheid nieuws

Sociale Rechtbank van Berlijn: de DAK heeft onvoldoende geïnformeerd over het speciale recht op opzegging

10.08.2011

Kunnen 4,5 miljoen verzekerden hopen op een terugbetaling van de reeds betaalde aanvullende bijdrage? De Berlin Social Court heeft in drie gevallen en in eerste instantie besloten dat de aanvullende bijdrage van het Duitse ziekenfonds voor werknemers (DAK) niet effectief is. In een begeleidende brief had de ziekteverzekeringsmaatschappij niet in een passende vorm gewezen op de mogelijkheid van het speciale opzeggingsrecht. De DAK verwierp berichten in de media waarin er al van wordt uitgegaan dat alle verzekerden nu de aanvullende bijdragen zullen ontvangen. Ten slotte heeft de wetgever niet duidelijk aangegeven in welke vorm de zorgverzekeraars moeten informeren.

Een ander recent arrest van de Social Court in Speyer (Az: S 11 KR 226/10) kwam in een modelgeschil met een ander besluit. Daar was de procedure van de DAK goedgekeurd. De manier waarop het ziekenfonds aandacht vestigde op het recht op bijzondere beëindiging was volgens de sociale rechtbank prima. De rechters oordeelden dat het briefje op de achterkant van de informatiebrief dat verwijst naar het speciale recht op opzegging voldoende was in de zin van de § 175 lid 4 SGB V is. omdat „een formulier voor de hint is niet wettelijk verplicht. In dat verband is de rechtbank van oordeel dat een schriftelijke verwijzing volstaat“, zei de toenmalige sociale rechtvaardigheid.

Maar de sociale rechtbank van Berlijn verklaarde nu dat het verzamelen van aanvullende bijdragen in drie gevallen niet effectief was. Nogmaals, de verzekerde stond niet op de eerste pagina van de brief, maar alleen op de achterkant „in een veel kleiner lettertype“ gewezen op de mogelijkheid van contant geld. Bovendien werd de buitengewone kennisgeving pas vanaf punt 6 ontvangen. Daarom had de hint over het hoofd gezien kunnen worden. (Bron: S 73 KR 2306/10, S 73 KR 15/11)

Sinds 2010 verhoogt het fonds een aanvullende bijdrage van acht euro per maand van zijn leden. Volgens de sociale rechtbank van Berlijn zijn de eisers echter pas verplicht vanaf de datum waarop een duidelijke brief over het recht op bijzondere opzegging in duidelijke vorm wordt gegeven. Dat was alleen het geval met de aankondiging van oppositie in november en december 2010.

In een verklaring van de DAK wordt er in de begeleidende brief op gewezen „visueel anders“ aangezien de reeds gesloten City BKK, naast in de ledenkrant evenals op de interne aanwezigheid op internet in gedetailleerde vorm over de aanvullende bijdrage en over de speciale kennisgeving, was verhelderd. Bovendien hadden de media ook uitgebreid over het onderwerp gerapporteerd. Opperrechter Eckhard Bloch verwijst daarom naar de mening van andere rechtbanken. De wetgever had niet duidelijk verwezen naar de vorm van informatie. Overweeg daarom de „Het Duitse federale verzekeringskantoor (BVA) als bevoegde toezichthouder voor de landelijke zorgverzekeraars is het erover eens dat de DAK-verzekering toereikend isop de hoogte gebracht van het speciale recht op opzegging.

De ziekteverzekering behoudt zich nu het recht voor in beroep te gaan. Eerst wil je het vonnis hebben en daarna verdere stappen bespreken. Reeds nu moet het duidelijk zijn dat een bevestiging van het vonnis in de hogere instanties tot een harde financiële situatie zou kunnen leiden. Omdat alleen de zorgverzekeraars een aanvullende bijdrage leveren die niet overeenstemt met de toewijzingen van het ziekenfonds. Sinds de introductie van de aanvullende bijdrage hebben ongeveer 300.000 leden het fonds verlaten (vanaf het eerste kwartaal van 2011). Als de DAK alle extra bijdragen met terugwerkende kracht zou moeten terugbetalen, zou dit op zijn minst de kassasituatie kunnen verergeren. Het oordeel is nog niet definitief. (Sb)

Lees ook:
DAK: extra bijdragen zijn de schuld voor het financiële probleem
DAK subsidieert osteopathie voor kinderen
Crisismoment bij de DAK: personeelsreductie dreigt
DAK eist ook een extra bijdrage in 2011
DAK: baan snijdt door extra bijdragen
Is de zorgverzekering DAK gebroken??
DAK: Eerste zorgverzekering vraagt ​​om extra bijdrage

Fotocredits: Claudia Hautumm