Aanvullende bijdragen ook mogelijk in 2011

Aanvullende bijdragen ook mogelijk in 2011 / Gezondheid nieuws

Aanvullende bijdragen aan de wettelijke ziekteverzekering in 2011 mogelijk.

Volgens de vereniging van ziekteverzekeringen zijn er volgend jaar weer aanvullende bijdragen van de wettelijke ziekteverzekeringen mogelijk. Aldus is de vereniging in tegenspraak met verklaringen van het Federale Verzekeringsbureau, dat de premieverhoging vanaf 2011 geen verdere bijkomende bijdragen nodig zijn.

De financiering van de fondsen is beveiligd, zei vorige week het federale ministerie van Volksgezondheid. Daarbij baseerde men zich op berekeningen van het Federal Insurance Office. Maar het Kassenverband is in tegenspraak, omdat door de hogere bijdragen het miljardentekort van de zorgverzekeraars kan worden gecompenseerd, maar dit geldt niet voor de totale markt. Omdat de situatie van de individuele ziekenfondsen sterk verschilt. Er werd dus op gewezen dat met name de ziektekostenverzekering in de dure steden hogere kosten met zich meebrengt. Omdat de kosten voor ziekenhuizen zeer waarschijnlijk zullen stijgen. Deze verhoging moet dan worden gecompenseerd met aanvullende aanvullende bijdragen, zoals gezegd.

Het Federale Verzekeringsbureau sluit echter aanvullende bijdragen voor het jaar 2011 uit. De totale uitgaven van de ziektekostenverzekeringen van 178,9 miljard euro worden gedekt door betalingen van ziekenfondsen. Voor 2012 is het daarentegen zeer waarschijnlijk dat verdere aanvullende bijdragen van de wettelijke fondsen nodig zijn. (sb, 04.10.2010)

Lees ook:
Kasregisters: extra bijdragen 2011 niet uitgesloten
Sociale Unie: gezondheid heeft solidariteit nodig
Rösler plant betaling vooraf bij het bezoek van de arts