Extra bijdragen als gevolg van verhoging van artsenhonoraria?

Extra bijdragen als gevolg van verhoging van artsenhonoraria? / Gezondheid nieuws

Verdere aanvullende bijdragen vanwege hogere dokterskosten?

(sb, 06.10.2010) De federale minister van Volksgezondheid, Philipp Rösler, ontkende berichten, volgens welke de verzekerde zou moeten opstaan ​​door de hoge verhogingen van de medische kosten op extra aanvullende bijdragen voor het komende jaar 2011. Medische verenigingen hadden op woensdag onderhandeld, een vergoedingstoename van ongeveer één miljard euro voor 2011.

Gisteren verhandelde de Federale Vereniging van Panel Doctors en de National Association of Statutory Health Insurance een record van 33 miljard euro voor de 150.000 artsen in Duitsland. Volgens de ziekteverzekeringsorganisatie zullen de honoraria van artsen met ongeveer een miljard euro stijgen in vergelijking met 2010. Volgens de vereniging van artsen is dit bedrag te hoog, hier kun je de extra uitgaven kwantificeren met een maximum van 675 miljoen euro.

De geplande verhoging van de artsenhonoraria zal er niet toe leiden dat zorgverzekeraars aanvullende bijdragen moeten leveren, zei de federale minister van Volksgezondheid Philipp Rösler (FDP) aan de Deutschlandradio Kultur. Het zal geen tekort creëren in de fondsen van het ziekenfonds, omdat de zorgverzekeraars vanaf 1 januari een tarief van 15,5 procent heffen. Hetzelfde is het resulterende tekort van ongeveer 11 miljard euro, zei de minister. Het geld zou daarom niet worden gedwongen om "een aanvullende aanvullende bijdrage te nemen". Aan de andere kant riep Rösler de medische professie ook op om een ​​spaarbijdrage te leveren. 3,5 miljard euro van de totale besparing van negen miljard euro "zou door hen moeten worden verstrekt", zei de minister van Volksgezondheid.

Volgens de voorzitter van de medische vereniging, Andreas Köhler, de zorgverzekeraars voor het komende jaar, zijn de verwachte hogere medische kosten al inbegrepen. Hij gaat er daarom van uit dat de wettelijke ziekteverzekering geen extra kosten met zich meebrengt vanwege de hogere vergoedingen. “Gisteren creëerden we een groeisituatie die 675 miljoen euro bedroeg en niet één miljard“, zei KBV-baas Andreas Köhler de zender n-tv. De verhoging van de kosten werd vertraagd, dus Köhler.

Maar de vereniging van ziekteverzekeringen klaagt dat de extra uitgaven van ongeveer een miljard euro ten koste gaan van de verzekerde. Omdat de bijdragen voor de ziekteverzekering niet zouden hoeven te stijgen, dus als het elders wordt bespaard. Oorspronkelijk wilde de federale vereniging van wettelijke ziekteverzekeringen ervoor zorgen dat de artsen het komende jaar een nulronde zullen meemaken.


De medische vereniging „Hartmannbund“ aan de andere kant, beschuldigt ziektekostenverzekeraars van het maken van een humeur. De koffers zouden zogenaamde 'propagandacampagnes' voeren tegen stijgende medische kosten. Deze extra middelen zijn nodig om bijvoorbeeld de medische zorg verder uit te breiden. In de afgelopen 20 jaar werd het systeem volledig gefinancierd.

De oppositie bekritiseerde de registratierechten van de artsen. De parlementaire directeur van de SPD, Thomas Oppermann, bekritiseerde de honorariumontwikkeling van de artsen. Er is geen politieke controle meer over. Daarnaast noemde de SPD-politicus de geplande uitbreiding van de vergoeding als „zeer problematisch“. Hij gaat ervan uit dat een dergelijk model in de toekomst een vereiste zal zijn „om zelfs een afspraak met een dokter te maken.“

Zelfs de president van de medische vereniging in Berlijn rechtvaardigt de stijgende medische kosten. Zo vertelde Günther Jonitz aan het televisiestation ZDF, dat van de „veel geld“ nauwelijks iets voor de artsen. Een huisarts zou van een bedrag van 100 euro aan ziektekostenbijdrage slechts 7 euro ontvangen. “De medische eisen nemen toe, de eisen van de patiënt nemen toe“, zei Jonitz. “En degenen die meer werken, hebben recht op meer geld.“

Begin oktober waarschuwde de Centrale Vereniging van statutaire ziekenfondsen (GKV) voor verdere aanvullende bijdragen. In tegenstelling tot de ramingen van het Federaal Verzekeringsbureau zijn aanvullende aanvullende bijdragen in 2011 niet uitgesloten. Hoewel het wordt verondersteld door de premieverhoging vanuit een ontspannen situatie, zou echter kunnen worden gevolgd door de hoge ziekenhuiskosten, met name in steden voor de kas verdere ongeplande extra uitgaven. Voor een dergelijke kloof is een extra bijdrage nodig.


Lees ook:
Nationaal uniforme artsenhonoraria?
Al snel sterfgevallen door gebrek aan artsen?
Sterke toename van artsenhonoraria
Geen ronde voor geregistreerde artsen?