Twee zorgverzekeraars bedreigd door faillissement

Twee zorgverzekeraars bedreigd door faillissement / Gezondheid nieuws

Twee ziektekostenverzekeringen staan ​​op het punt failliet te gaan: City BKK en Vereinigte IKK

16/04/2011

Slechts twee jaar na de introductie van het ziekenfonds verkeren twee publieke ziekenfondsen in ernstige financiële moeilijkheden. Zoals het Handelsblatt meldt, beslist het eerste facturatie kwartaal 2011 of de bedrijf ziektekostenverzekeraar City BKK zal worden gesloten of kan doorgaan. De United IKK heeft al miljoenen euro's aan subsidies aangevraagd om ervoor te zorgen dat de verzekerde gedekt kan worden.

Faillissementsbeslissing bij City BKK in mei
Twee wettelijke zorgverzekeringsmaatschappijen in Duitsland lijken in ernstige financiële moeilijkheden te verkeren. Ten minste één ziekteverzekeringsmaatschappij, City BKK, met het hoofdkantoor in Stuttgart, kon al in mei worden gesloten. Reeds vorig jaar was het ziekenfonds de eerste GKV die een extra bijdrage van acht euro per maand per lid introduceerde. Omdat de financiële toewijzingen van het ziekenfonds niet voldoende waren, moest het fonds begin 2011 de bijkomende bijdrage verhogen met vijf euro tot een totaal van 15 euro. Door de introductie van de nieuwe aanvullende bijdrage „we verwachten ongeveer 20.000 kassier minder“, zei een woordvoerder van City BKK. Speculatie of de kassa gesloten is, heeft de kassier echter afgewezen. Ten slotte moet op het kwartaalresultaat worden gewacht. Alleen dan beslist de Federal Insurance Office of het bedrijfsgezondheidsfonds zal worden gesloten. Een eindresultaat wordt begin mei verwacht.

Op de eerste maart van dit jaar nam Oliver Reke het kasbeheer over. Hij verving interim CEO Dr. Bernhard Amshoff, omdat de oude raad vanwege de ellendige situatie in november aftrad. Als het tot een vroeg faillissement kwam, had het nieuwe bestuur weinig kans om structurele hervormingen door te voeren. De positie zou van korte duur zijn.

De federale vereniging van ziekteverzekeringsfondsen (BKK) ziet de toekomst minder optimistisch. Hier begint men aan een afsluiting. De schulden en de lopende behandelingskosten zouden dan moeten worden overgenomen door de andere fondsen in het netwerk. Voor de verzekerde zelf doet zich echter geen bedreigende situatie voor, zoals de gezondheidseconomen verzekeren, wettelijke ziekteverzekeringsmaatschappijen zijn verplicht om de leden, ongeacht hun gezondheidstoestand of gezinsstatus, te nemen als de stad BKK sluit.

Vereiste beurzen voor de United IKK
De tweede grootste garant voor ziekteverzekering, de United IKK, is ook in financiële moeilijkheden. Het fonds heeft al een subsidieaanvraag ingediend bij de groep gilden. Zoals gerapporteerd door het United IKK zijn toewijzingen uit het ziekenfonds niet langer voldoende om de langdurige zorg van de ongeveer 1,6 miljoen verzekerden te verzekeren. Zoals gemeld door interne kasregisters, heeft de kassier een subsidie ​​van ongeveer 50 miljoen euro nodig om een ​​faillissementsrisico te beperken. Tot dusverre is deze toepassing nog niet beslist in de IKK Association. In april van vorig jaar had het fonds een fusie gezocht met de IKK Classic. Vanwege de ellendige financiële situatie van de United IKK is de fusie geannuleerd.

Ledenverlies door extra bijdragen
Terwijl de United IKK afzagen van aanvullende bijdragen en dus zelfs een lichte toename van het lidmaatschap optekenden (plus 26.000), loopt de City BKK letterlijk weg van de verzekerde. Maar beide zorgverzekeraars lijden vooral onder hun eigen ledenstructuur. Veel leden van de City BKK wonen in Hamburg en Berlijn. Natuurlijk zijn in de grote steden de kosten voor de behandeling van artsen en klinieken hoger dan het nationale gemiddelde. Daarnaast zijn oudere en chronisch zieke mensen verzekerd in de City BKK. Dit betekent hoge uitgaven en relatief weinig inkomsten. De extra bijdrage heeft ook tot een groot verlies van leden geleid. (Sb)

Lees ook:
Dreigend faillissement van City BKK
Redding van de ziekteverzekeringsmaatschappijen
Faillissement van ziekteverzekeringsfondsen afgewend
Ziektekostenverzekering Stad BKK en GBK bedreigd door faillissement
City-BKK gered van insolventie?
Is de zorgverzekering City-BKK kapot gegaan??
Twee zorgverzekeraars zijn kapot

Afbeelding: Gerd Altmann