Aantal dementiepatiënten verdubbelt in 2030?

Aantal dementiepatiënten verdubbelt in 2030? / Gezondheid nieuws

Aantal dementiepatiënten in 2030 twee keer zo hoog?

04/11/2012

Volgens ramingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal het aantal mensen met dementie in de toekomst dramatisch toenemen. Tegen het jaar 2030 zullen er tweemaal zoveel slachtoffers zijn als vandaag. Dit zou ongeveer driemaal zoveel mensen wereldwijd lijden aan dementie in vergelijking met vandaag.


Momenteel zijn ongeveer 35,6 miljoen mensen wereldwijd getroffen door dementie
In een rapport gepubliceerd in Genève door de WHO en de Vereniging van Alzheimerorganisaties „De ziekte van Alzheimer International“ (ADI) wordt gesproken door bijna 66 miljoen mensen in 2030. In de komende 20 jaar kunnen driemaal zoveel mensen als vandaag lijden aan dementie. De WHO schat dat momenteel ongeveer 35,6 miljoen mensen zijn getroffen. Marc Wortmann, Managing Director van ADI, meldt dat dementie wereldwijd elke vier seconden wordt gediagnosticeerd. Het gezondheidssysteem is „gewoon overweldigd ", omdat de verspreiding van de ziekte aanzienlijk is toegenomen door de stijgende levensverwachting, vertelde de expert aan het persbureau „AFP“. Ten eerste is de ziekte een last voor getroffenen en verwanten, aan de andere kant is het ook vaak een „sociale en economische nachtmerrie. "Volgens het WHO-rapport bedragen de behandelings- en zorgkosten van mensen met dementie meer dan € 460 miljard per jaar.

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. De getroffenen vallen aanvankelijk op door een lichte vergeetachtigheid. Ze blijven dezelfde vraag stellen of vertellen hetzelfde verhaal. Ze vergeten hoe de dagelijkse klusjes in het huishouden worden gedaan, sleutels en andere spullen kwijt raken en hun uiterlijk verwaarlozen. In een gevorderd stadium worden zelfs naaste familieleden vreemdelingen.

Experts geloven dat vele jaren vóór het begin van klinische symptomen, de ziekte begint met de depositie van zogenaamde seniele plaques en neurofibrillen in de hersenen. De eiwitafzettingen van de plaques bestaan ​​hoofdzakelijk uit het beta-amyloïde peptide. Neurofibrillaire knopen zijn intracellulair en bestaan ​​uit het zogenaamde tau-eiwit, dat aggregeert tot fibrillen door verhoogde bezetting met fosforzuurresten (hyperfosforylatie). Wetenschappers twijfelen nog steeds over de vraag of tau-fosforylatie de oorzaak is van de ziekte. De afzettingen veroorzaken de dood van de neuronen, wat resulteert in een afname van de hersenmassa. Bovendien wordt de boodschapper-acetylcholine geproduceerd in een te kleine hoeveelheid, zodat er een algemene afname van het hersenvermogen is.

De WHO schat dat dementie slechts in 20 tot 50 procent van de gevallen routinematig wordt herkend. Daarom is het noodzakelijk om de diagnostische procedures en training in de geneeskunde dringend te verbeteren. Ook moet het publiek beter worden geïnformeerd over de ziekte. (Ag)


Lees over:
Alzheimer: steeds meer mensen lijden aan dementie
Alzheimer herkent de neus al
GPS-schoenen voor patiënten met Alzheimer
Wandelingen beschermen tegen Alzheimer
Dementie en Alzheimer
Dementie: een groeiend sociaal probleem
Dementie: holistische behandelingsbenadering
Overmedicatie van dementiepatiënten
Alzheimer is niet te genezen

Afbeelding: Gerd Altmann