Tien procent van de Duitsers zijn 'flexitariërs'

Tien procent van de Duitsers zijn 'flexitariërs' / Gezondheid nieuws

Het aandeel vegetariërs is binnen zeven jaar verdubbeld

2013/07/22

Steeds meer mensen in Duitsland zijn kritisch over ongeremde vleesconsumptie. Een representatieve studie van de universiteiten van Göttingen en Hohenheim komt tot de conclusie dat het aantal vegetariërs in de afgelopen zeven jaar in Duitsland is verdubbeld en dat er een algemene trend naar minder vlees is ontstaan. Consumenten zouden steeds vaker bewust kiezen voor een tijdelijke vleesvrijstelling en hun vleesconsumptie aanzienlijk verminderen.

„Veggiedagen, dierenwelzijn, vleesschandalen: vleesconsumptie is de laatste jaren steeds vaker besproken“, meldt de Universiteit van Hohenheim in een recent persbericht. Landbouwwetenschappers van de universiteiten van Hohenheim en Göttingen hebben nu onderzocht hoe hoog het percentage vegetariërs en de weinige vleeseters (flexitariërs) in Duitsland eigenlijk is en welke motivaties ze gebruiken. Met een toename tot 3,7 procent is het aandeel vegetariërs in de totale bevolking in de afgelopen zeven jaar verdubbeld. Flexitarier van vandaag is meer dan één op de tien (11,6 procent van de respondenten). Bijna tien procent (9,5 procent) zei ook dat ze hun vleesconsumptie wilden verminderen. „In totaal zegt 60 procent van de Duitsers dat ze over het algemeen bereid zijn minder vlees te eten“, Daarom zou de Duitse landbouw- en vleesindustrie zich meer moeten richten op kleinere hoeveelheden en hogere kwaliteit, aldus de auteurs van het onderzoek. Sommige mensen (13,5 procent van de respondenten) zijn echter nog steeds echte vleesfanaten en zouden hun consumptie zelfs verhogen als het goedkoper zou zijn, dus het resultaat van de representatieve enquête. Twee procent zei dat ze, ongeacht de prijs, in de toekomst meer vlees zouden eten dan voorheen.

Trend naar lagere vleesconsumptie
Professor Achim Spiller van de universiteit van Göttingen legde dat uit „De trend om minder vlees te eten zal zich waarschijnlijk in de toekomst voortzetten, omdat er opiniegroepen voor de consument achter zitten.“ Hoewel driekwart van de Duitsers hun vleesconsumptie nog steeds als problematisch beschouwt, richten consumenten zich steeds meer op duurzaamheidsmotieven, wat zou kunnen leiden tot een drastische vermindering van de vleesconsumptie. Dit komt ook tot uitdrukking in het relatief hoge aantal flexitariërs dat voor het eerst wordt verzameld.

60 procent is klaar voor beperkingen op hun vleesconsumptie
Professor Spiller schat dat bij het nemen van passende maatregelen „zoals voorlichtingscampagnes het aandeel Duitsers dat hun vleesconsumptie zou willen beperken tot 60 procent“ zou doen. De drijvende kracht hierachter is het idee van de eigen gezondheid, verklaarde Anette Cordts, coördinator van de enquête aan de universiteit van Göttingen. Voor degenen die al vegetarisch eten, speelt dierenwelzijn ook een speciale rol. Daaraan toegevoegd zijn de zorgen over het milieu, die bij sommige mensen ook leiden tot een lagere vleesconsumptie. Grote delen van de bevolking zijn tot nu toe echter niet op de hoogte van de milieuproblemen bij de productie van dierlijk voedsel.

De consumptie van vlees is meestal lager met een hoog opleidingsniveau
Tweederde van de mensen in Duitsland die vegetariërs zijn, zijn vrouwen, wat wijst op een toegenomen gezondheidsbewustzijn van het vrouwelijke geslacht in termen van voeding. Qua leeftijd kon er echter geen relatie worden gevonden, rapporteren de onderzoekers. Vegetariërs werden gevonden in alle leeftijden. In termen van opleidingsniveaus en inkomens waren er echter aanzienlijke verschillen in de vleesconsumptie van de verschillende groepen. Professor Harald Grethe van de Universiteit van Hohenheim verklaarde dat volgens de resultaten van de huidige enquête „de consumptie van vlees met een stijgend opleidingsniveau en een hoger inkomen“ afneemt. (Fp)

Fotocredits: Dieter Schütz