Te laat voor de kankerscreening-arts is aansprakelijk

Te laat voor de kankerscreening-arts is aansprakelijk / Gezondheid nieuws

Gynaecologen die hun patiënten te laat voor mammografie adviseren, kunnen aansprakelijk worden gesteld

2013/09/26

Dit was het vonnis van het hoger regionaal gerecht in Hamm nadat een patiënt te laat werd gediagnosticeerd met borstkanker. De arts had nagelaten om mammografiescreening aan te bevelen na een kankerscreening twee jaar geleden. Kankeronderzoek wordt al geruime tijd bekritiseerd. Vaak wordt een gebrek aan onderwijs door de artsen bekritiseerd. Ook de mammografie screening is nog steeds controversieel. Critici vrezen dat het onderzoek bij velen voorkomt

Vrouwen veroorzaken onnodige angsten voor een tumor, hoewel verder onderzoek geen tekenen van ziekte vertoont. Het kan echter tot dramatische gevolgen leiden als een arts zijn patiënt adviseert geen mammografie te gebruiken en de kanker daardoor te laat wordt ontdekt. De beslissing van het hoger regionaal hof Hamm heeft nu besloten ten gunste van een vrouw met borstkanker.

De patiënt, die elk jaar een voorzorgsmaatregel tegen borstkanker had van haar langdurige gynaecoloog, en die groot belang hechtte aan het onderzoek, had een rechtszaak aangespannen.

De 53-jarige werd geadviseerd na een mammogram van 2001, alleen in 2010 om een ​​dergelijk onderzoek te herhalen. In de tussentijd had de arts alleen een echografie (echografie) en een palpatieonderzoek uitgevoerd. Na re-mammografie in 2010, ontdekte de nu 66-jarige vrouw tekenen van borstkanker. De vrouw moest toen een operatie ondergaan. Bovendien was er een bestraling en chemotherapie om de ziekte te beteugelen. Toen klaagde de patiënt over schadevergoeding en compensatie. Ze voelde dat haar ziekte eerder had kunnen worden ontdekt. Een minder stressvolle behandeling zou mogelijk zijn geweest als de gynaecoloog haar had geadviseerd vanaf het moment van het onderzoek naar reguliere mammografie te gaan.

20.000 euro aan compensatie
De juryleden waren het met de patiënt eens en gaven haar een vergoeding van 20.000 euro. Volgens hun mening had de arts mammografie reeds in 2008 moeten aanbevelen, omdat het onderzoek op dat moment als de enige veilige procedure werd beschouwd die het risico op een dodelijke ziekteverloop had kunnen verminderen. De rechtbank sloot in 2008, omdat het in de voorgaande jaren niet mogelijk was om op betrouwbare wijze te voorspellen of de tumor eerder kon worden opgespoord. Daarentegen was het echografisch onderzoek uitgevoerd door de beklaagde arts niet zo veilig als mammografie. De uitgevoerde studie is niet geschikt om het sterftecijfer te verlagen, omdat een duidelijke beoordeling moeilijk is, zelfs voor deskundigen.

Bruto behandelingsfout
Door altijd het minimaliseren van het risico op borstkanker te benadrukken en regelmatig een screening te ondergaan, vond de rechtbank ook een grove fout in de behandeling. De arts heeft een hormoonpreparaat voorgeschreven dat het risico op borstkanker kan verhogen.

Dit zou niet gebeurd zijn met een eenvoudige en relatief risicovrije mammografie. Het is ook zeer waarschijnlijk dat er geen metastasen zouden zijn gevormd in een eerdere diagnose van kanker. Een minder belastende operatie kan voldoende zijn geweest en chemotherapie had voorkomen kunnen worden, antwoordden de juryleden. Bovendien zou een gunstiger prognose voor de vrouw het gevolg zijn van een eerdere behandeling. Het vonnis is definitief en het hoger beroep is niet goedgekeurd door het Hooggerechtshof. (Fr)

Afbeelding: Ekaterina Benthin