Fusie van AOK naar AOK Plus

Fusie van AOK naar AOK Plus / Gezondheid nieuws

De zorgverzekeraars moeten sparen: in de toekomst zou er slechts één AOK moeten zijn voor Hessen, Saksen en Thüringen. Het resultaat is dan de op drie na grootste openbare ziekteverzekering in Duitsland, genaamd "AOK PLUS".

(27.06.2010) Blijkbaar zijn de angsten van de ziekenfondsen tegen een mogelijke insolventie in de fusie. De directeuren van de algemene plaatselijke ziekteverzekering AOK Hesse en de AOK plus Saksen-Thüringen hebben op een piek besloten de fusie van de twee belangrijkste AOK-fondsen te beslechten. De nieuwe "AOK plus" zal in Dresden gevestigd zijn voor een totaal van drie deelstaten. De vorige AOK-locatie in Bad Homburg en Erfurt blijft in eerste instantie bewaard. Daarnaast blijft het aantal leden van de Raad van Bestuur gehandhaafd, in de toekomst zullen drie leden van de Raad van Bestuur van AOK dit te zeggen hebben. De fusie is gepland voor 1 januari 2011. De nieuwe zorgverzekering wordt dan "AOK plus" genoemd.

De AOK plus is daarmee de op drie na grootste wettelijke ziekteverzekering in Duitsland met 4,2 miljoen leden. In de eerste plaats blijft de Barmer GEK met ongeveer 8,5 miljoen verzekerden. Dit wordt gevolgd door de Techniker Krankenkasse (TK) met ongeveer 7,5 miljoen en het Duitse werknemersverzekeringsfonds (DAK) met ongeveer 6,4 miljoen leden. Volgens het GKV-Verband bestaat sinds het begin van 169 zorgverzekeraars. In de loop van de geplande fusies en andere ziekteverzekeringen zal dit aantal waarschijnlijk binnenkort worden geminimaliseerd. Omdat nog meer ziektekostenverzekeringsplannen vanwege financiële problemen fusies hebben om potentiële knelpunten beter te vangen. Omdat de financiële problemen van de ziektekostenverzekering veel groter zijn dan eerder werd gedacht.

Een woordvoerder van de AOK Hesse benadrukte echter dat de geplande fusie niet was gecreëerd vanuit een huidige noodsituatie. Van te voren werd onderzocht welke fondsen "organisatorisch en structureel" zouden passen. De twee zorgverzekeraars zouden fuseren naar een betere "aanpak van steeds complexere taken van de wettelijke ziekteverzekering". Met verder AOK Kassen wil men in perspectief treden, maar geen partnerschap.

Mogelijke aanvullende bijdragen van de verzekerde zouden worden vermeden. Dus Viktor Bernecker zei de AOK Plus: "Als het op drie na grootste Duitse zorgverzekeraar, zullen we een groter belang voor de volksgezondheid aan de nationale parket bereiken Door onze stabiele financiële positie, kunnen we in 2011 gaan zonder extra bijdrage.". De fusie hoopt op "synergieën". Een personeelsvermindering als gevolg van de fusie van de fondsen is niet gepland. Er werken tenslotte ongeveer 3800 werknemers bij AOK Hessen, na de fusie zullen er in totaal 8500 werknemers werkzaam zijn voor de AOK PLUS. De huidige 150 locaties van de AOK-kantoren mogen niet worden gekapt. Deze worden bewaard, zoals een spreker van de AOK Hesse benadrukte.

Wat betekent de fusie van de AOK zorgverzekeraars voor de verzekerde?
Allereerst werd aangekondigd dat er geen aanvullende bijdragen gepland zijn voor 2011. De vorige verzekeringskaarten blijven geldig en moeten worden geruild na het verstrijken van de geldigheidsperiode. Dit gebeurt meestal automatisch. Door de fusie hopen beide zorgverzekeraars op een betere dienstverlening aan de leden, zonder dat de "administratieve kosten moeten stijgen".

De AOK Hessen en AOK Thüringen Saksen zijn niet de enige zorgverzekeraars die fuseerden. Vorig jaar alleen al zijn 33 fondsen samengevoegd. De financiële druk op de schatkist blijft stijgen, zodat verdere fusies te verwachten zijn. Grotere ziekenfondsen kunnen beter reageren op financiële knelpunten dan kleine fondsen. Dat zou de belangrijkste reden voor de fusie moeten zijn. (Sb)

Lees ook:
Ziektekostenverzekering: gespreide kortingen illegaal
Ziektekostenverzekering in financiële nood
Ziektekostenverzekering GBK nu gebroken?
Twee zorgverzekeraars zijn kapot