Bijkomende bijdrage-inspanning loont niet

Bijkomende bijdrage-inspanning loont niet / Gezondheid nieuws

Aanvullende bijdrage van zorgverzekeraars: in gebreke blijvende betalers en hoge administratiekosten genereren verliezen

10/03/2011

Sinds begin 2010 hebben in totaal 13 zorgverzekeraars aanvullende bijdragen van hun leden geëist. Volgens een evaluatie van het adviesbureau „Steria Mummert Consulting“ verstrek aanvullende bijdragen voor de fondsen, maar geen financiële voordelen. Over het geheel genomen zijn de administratieve lasten te groot en worden economisch niet rendabel. Nummers verzekerden de extra bijdrage niet en moeten worden herinnerd, de zorgverzekeraars genereren zelfs een significant tekort.

Sinds 2010 hebben 13 zorgverzekeraars een gemiddelde aanvullende bijdrage van acht euro per maand. Aangezien de aanvullende bijdrage niet rechtstreeks uit de reguliere contante bijdragen wordt geïncasseerd, moeten de betrokkenen het bedrag op een extra maandelijkse basis overboeken. Volgens schattingen van experts uit de sector zijn momenteel ongeveer acht miljoen ziekteverzekeringspatiënten getroffen in Duitsland. In de loop van de hervorming van de gezondheidszorg is het aan zorgverzekeringsmaatschappijen om zelf de hoogte van de aanvullende bijdrage te bepalen. De fondsen compenseren deze dreigende financiële onevenwichtigheid als de toewijzingen uit het ziekenfonds niet langer voldoende zijn. Aangezien de reguliere ziekteverzekeringsbijdragen alleen nationaal kunnen worden verhoogd, zijn de aanvullende bijdragen ook bedoeld om de „Concurrentie tussen de gezondheidsfondsen“ versterken. Als een van de eerste zorgverzekeraars moest de Duitse werknemers ziekteverzekering (DAK) ervaren, aangezien duizenden bijdragende leden de kassa veranderden en gebruik maakten van hun speciale recht op opzegging. Ongeveer een half miljoen mensen hebben hun ziekteverzekering in de eerste helft van vorig jaar gewijzigd. Omdat momenteel slechts een minderheid van de fondsen zo'n extra obolus eist, was het gemakkelijk voor de voormalige leden om een ​​nieuw fonds te vinden.

Duizenden weigeren de extra bijdragen te betalen
Sinds de introductie weigeren echter duizenden om zo'n extra bijdrage te betalen. Velen zien zichzelf vanwege hun financiële positie nauwelijks in staat om de extra bijdragen te betalen. Hartz IV-ontvangers behoren waarschijnlijk tot deze groep mensen, waarbij de arbeidsbureaus weigeren de kosten te betalen. Volgens een analyse van het adviesbureau „Steria Mummert Consulting“ verbergt achter de extra bijdragen een enorme administratieve inspanning. Als de in gebreke blijvende betalers fel weigeren, maken de kassiers extra kosten die niet alleen een financieel voordeel teniet doen, maar zelfs enorme verliezen veroorzaken.

Hoge administratieve lasten voor zorgverzekeraars
Volgens krantenberichten moet ongeveer vijf procent van de leden van de DAK alleen weigeren te betalen. Van de kant van de getroffen fondsen die nu zijn aangekondigd, met hulp van de douaneautoriteiten om de openstaande vorderingen terug te vorderen. In plaats van verdere herinneringsbrieven willen ze nu salarisafrekening regelen, om desalniettemin de betaling af te dwingen. Maar alleen die procedure, die alleen kan worden ingeleid na verschillende verzoeken om betaling uit de fondsen, veroorzaakt onevenredige kosten. luid „Steria Mummert Consulting“ een combinatie van administratie, in gebreke blijvende betalers en veranderingsbereidheid is de reden waarom zorgverzekeraars momenteel alleen verliezen lijden met het heffen van extra bijdragen.

Binnenkort extra bijdragen?
Gezondheidseconomen gaan ervan uit dat in de toekomst een verdere wettelijke ziekteverzekering afhankelijk is van een aanvullende bijdrage. Volgens een vorige week vrijgegeven analyse eindigden sommige fondsen het jaar met een enorm tekort van meerdere miljoenen dollars.

In dit verband heeft het Duitse Verbond van Vakverenigingen (DGB) zich opnieuw tegen de aanvullende bijdragen uitgesproken. In een advies heeft de DGB de aanvullende bijdrage als één aangewezen „Head rate via de achterdeur“. „De eersten die lijden onder de kapitaaldekking zijn miljoenen gepensioneerden en mensen met lage inkomens. Met een maandelijks inkomen van 1.000 euro, is er geen compensatie voor een capitulatie van maximaal 20 euro. Dit komt overeen met een feitelijke bijstorting van de ziekteverzekering van 240 euro per jaar“, bekritiseerde DGB-bestuurslid Annelie Buntenbach vandaag in Berlijn. Binnenkort zullen nog veel meer mensen getroffen worden, voegde Buntenbach eraan toe. (Sb)

Lees over dit onderwerp:
Miljarden overschot in het ziekenfonds
Aanvullende bijdrage: sociale vergoeding een luchtnummer
Ziekteverzekeringsmaatschappijen eisen uitstekende aanvullende bijdragen

Afbeelding: Gerd Altmann