Extra bijdrage Kartellamt verliest tegen contant geld

Extra bijdrage Kartellamt verliest tegen contant geld / Gezondheid nieuws

Extra bijdrage: kartelkantoor verliest tegen kassa: ongeautoriseerde prijsafspraken tussen de ziekteverzekering?

Acht publieke ziekenfondsen hebben in januari 2010 een extra bijdrage aangekondigd. Daarop laaide een juridisch geschil tussen het Bundeskartellamt en de ziekenfondsen op. Het antimonopoliebureau wekte het vermoeden dat de fondsen een ongeoorloofde prijsovereenkomst zouden afdwingen. Het kartelbureau eiste vanwege de „Eerste vermoeden van een ontoelaatbare prijsafspraak tussen bedrijven“ passende documenten uit de kassa's. De koffers wilden dat echter niet toestaan ​​en verzetten zich ertegen.

Drie zorgverzekeraars verhuisden vervolgens naar de sociale rechtbanken in Hamburg, Hessen en Noordrijn-Westfalen. Het Bundeskartellamt wilde echter niet dat de zaak werd beperkt tot de nationale sociale rechtbanken, maar tot de hogere rechtbank van Düsseldorf. Een overeenkomstige klacht van het Bundeskartellamt verwierp het federale sociale gerechtshof in Kassel. De rechters oordeelden dat de rechtszaak de reikwijdte van het zelfregulerende recht op ziektekostenverzekeringen aantastte. Het geschil is een „Openbare rechtszaken in verband met wettelijke ziekteverzekering, die verplicht is en uitsluitend verband houdt met sociale rechtvaardigheid“. De nationale sociale rechtbanken zouden nu moeten beslissen of het federale kartelbureau daadwerkelijk het recht heeft om overeenkomstige documenten van de ziekteverzekeringsmaatschappijen te eisen.

In overeenstemming met de sociale wetgeving mogen de zorgverzekeraars forfaitaire aanvullende bijdragen van hun verzekerden heffen. Dit is van toepassing als kan worden aangetoond dat de middelen van het ziekenfonds onvoldoende zijn. In totaal leveren 16 wettelijke zorgverzekeraars momenteel een aanvullende bijdrage. De meesten brengen een extra vergoeding van acht euro in rekening. In de loop van de hervorming van de gezondheidszorg is het aan de zorgverzekeraars zelf om te bepalen hoeveel zij de aanvullende bijdragen vanaf 2011 zullen betalen. (sb, 29.09.2010)

Lees ook:
Ziektekostenverzekering: veel betalen geen extra bijdragen
Aanvullende bijdragen 2012 bij bijna alle zorgverzekeraars?
Ziektekostenverzekering: nieuwe aanvullende bijdragen 2012?
Ziektekostenverzekering: premieverhogingen komen
Premies aanvullende ziektekostenverzekering ook in 2011