Aanvullende bijdragen zorgverzekering ook met ALG II

Aanvullende bijdragen zorgverzekering ook met ALG II / Gezondheid nieuws

Aanvullende bijdragen aan ziektekostenverzekering ook voor ALG II-ontvangers

In verband met de aanvullende bijdragen dat sommige zorgverzekeraars vanaf volgende maand zal de vraag, is nu nog een - nauwelijks begrijpelijk - details openbaar worden: Receiver II werkloosheidsuitkeringen (ALG II) en sociale voordelen worden de vereiste van volgende maand door sommige ziektekostenverzekering Extra bijdragen (8 euro per maand meer) betalen uit eigen zak. Hoewel de zorgpremie van behoeftige door de Bundesagentur für Arbeit is geviseerd, werden door de verwachte additionele kosten een ander systeem, omdat deze niet vallen, volgens de SGB II (Sociale Wet) vallen onder de verantwoordelijkheid van de dienstverlener. De basis van deze regeling vormt de opvatting van de wetgever dat het in principe is om Hartz IV-ontvangers over te schakelen op een ziekteverzekering, die (nog steeds) geen aanvullende premies genereert en daarom gunstiger zou zijn. Echter, lijkt dit idee te weinig zin te maken, zoals te verwachten, volgens de Health Insurance Association met het feit dat bijna alle fondsen geleidelijk aan de nieuwe regels zouden aanpassen als ook gedurende het jaar - geld dat dringend nodig is om een ​​dreigende miljarden groot financieel tekort ter compensatie van de ziekteverzekeringsmaatschappijen.

De onafhankelijke aanname van extra kosten geldt in principe voor alle begunstigden - uitzonderingen zijn er slechts enkele, bijvoorbeeld voor degenen die gebonden zijn vanwege een speciale vorm van behandeling van hun kas. Aangezien dit waarschijnlijk alleen het geval is voor een klein aantal getroffen mensen, is het belangrijkste dat de meeste ontvangers worden gevraagd om te betalen - en dat luid „Wereld online“ al bij voorbaat onder de dreiging van sancties omdat Helmut Wasserfuhr, voorzitter van de Joint Health Insurance Fund (GBK) in Keulen, hebben al plannen aangekondigd om wanbetalers te grijpen in geval van nood inkomen.

In tegenstelling tot de starre schema's van de direct opvraagbare SPD en maatschappelijke organisaties te bevrijden ALG II ontvangers van de bijdragen - door Elke Ferner, vice-SPD-fractievoorzitter in de Bondsdag, het was luid „Wereld online“ maar hoe dan ook twijfelachtig of de voorgestelde regeling voor werklozen in de rechtbank zou kunnen bestaan, aangezien de extra kosten in de huidige basisbeveiliging niet eens waren inbegrepen. En de politicus om een ​​snelle verandering naar een ander fonds zou onredelijk zijn, immers, kan worden aangenomen dat als gevolg van binnen een korte tijd zou zijn, zelfs met deze aanvullende bijdragen - de enige manier voor uitkeringsgerechtigden is dus ofwel het normale tarief te verhogen of de aanvullende bijdragen afschaffen. De afschaffing van de extra bijdragen voor ALG II-ontvangers door de federale overheid was eerder mislukt „Wereld online“ zelfs Adolf Bauer, de voorzitter van de sociale vereniging Duitsland, in de „Berliner Zeitung“ en Werner Hesse, Managing Director van de Joint Welfare Association, eiste een algemene juridische claim in de krant.

Ondanks de luide kritiek op de extra bijdragen, volgens gegevens van „Wereld online“, de volgende ziektekostenverzekeringen introduceren onmiddellijk extra bijdragen, die dan - als de federale overheid niet zou reageren - ook van toepassing zijn op ALG II-ontvangers:

Waarschijnlijk aanvullende bijdragen van de ziekteverzekeringsmaatschappijen
- DAK (vermoedelijk vanaf 1 februari vaste rente 8 euro per maand extra)
- KKH Allianz (vermoedelijk in de eerste helft van 2010 een vast tarief van 8 euro per maand extra)
- BKK Health (vermoedelijk vanaf 1 februari of 1 maart vaste rente 8 Euro per maand extra)
- Duitse BKK (datum en hoeveelheid extra kosten nog niet duidelijk)
- Novitas BKK (datum en hoeveelheid extra kosten nog niet duidelijk)
- BKK für Heilberufe (datum en hoeveelheid extra kosten nog niet duidelijk)
- ktp BKK (waarschijnlijk vanaf 1 april vast tarief 8 euro extra maandelijks)
- BKK Westfalen-Lippe (waarschijnlijk meer dan 8 euro per maand vanaf 1 februari)
(sb, 27.01.2010)

Gezondheidsfonds: alleen degenen die ziek zijn, brengen geld mee!
Regeling hardheidscasus vereist voor aanvullende bijdragen
Lidl waarschuwt voor met Listeria besmette kaas