Houd geen extra bijdragen kunstmatig laag

Houd geen extra bijdragen kunstmatig laag / Gezondheid nieuws

Experts waarschuwen: houd extra contante bijdragen niet kunstmatig laag

29/10/2014

Federale minister van Volksgezondheid Hermann Gröhe (CDU) wil meer concurrentie creëren tussen de wettelijke ziekenfondsen met toekomstige aanvullende bijdragen. Deskundigen vrezen echter dat sommige fondsen in financiële moeilijkheden kunnen komen als zij de extra bijdrage kunstmatig laag houden.


Financiële onevenwichtigheid van individuele fondsen

29/10/2014

Vanaf 2015 kan de verzekeringsmaatschappijen extra premie in rekening brengen van de algemene bijdrage tarief van 14,6 procent van het bruto inkomen dan in Duitsland onafhankelijk van elkaar. Een rapport van het persbureau dpa Volgens het gezegd op dinsdagavond in kringen van het geld dat de extra bijdrage kunstmatig en niet kon worden gehouden gericht op de financiële behoeften te verliezen dus niet verzekerd. Aangezien de aanvullende bijdrage naar verwachting aanzienlijk stijgen in de komende jaren, zou een dergelijke kunstmatige cap snel leiden tot financiële onevenwichtigheden van individuele ziektekostenverzekering.

Aanvullende bijdragen van volgend jaar
Met ingang van 1 januari 2015 verlaagt de wetgever de vorige algemene bijdrage van 15,5 naar 14,6 procent. Vanaf dat moment hebben de fondsen zelf de mogelijkheid om een ​​aanvullende bijdrage te bepalen die alleen door de verzekerde moet worden betaald. Dit moet worden bereikt tussen de individuele zorgverzekeraars meer concurrentie. Verzekerden moeten in de toekomst door de ziekenfondsen worden geïnformeerd of andere verzekeringen gunstiger aanbiedingen hebben en laat de leden zich zo nodig terugtrekken. Voor 2015 voorspelde het ministerie van Volksgezondheid een gemiddelde cashbijdrage van 0,9 procentpunt. In ziekteverzekeringskringen wordt aangenomen dat de meeste fondsen in het eerste jaar van de competitie grotendeels de gegeven gemiddelde waarde zullen volgen. Sommigen zouden net onder 0,8 procent moeten zijn, anderen ook zo ongeveer. In sommige gevallen werd aangegeven dat er aanvankelijk geen extra bijdragen zouden worden gedaan.

Verhoging van de kosten van een ziekteverzekering
Jens Baas, CEO van de Techniker-Krankenkasse (TK) verwacht dat de extra bijdrage na 2015 zeer snel zal toenemen. Hij wees naar een „Handelsblatt“-Bijeenkomst in Berlijn over modelberekeningen van zijn fonds. Als gevolg hiervan verwacht 2017 een stijging tot 1,16 procent en 2017 tot 1,41 procent. Dit zou betekenen dat tegen het einde van de legislatuur de gemiddelde premielast alleen al voor zorgverzekeringen zal stijgen van 15,5 naar ruim 16 procent.

Verhoging van algemene uitgaven
Op het gedeelte van de wettelijke ziekteverzekering schatter cirkel, bestaande uit deskundigen van het federale ministerie fürGesundheit, de Federale Verzekeringen Office en de Commissaris ziekenfondsen Association, een stijging van de algemene kosten per verzekerde was al een paar weken geleden naar verwachting 4,1 procent voor volgend jaar. Christopher Hermann, CEO van AOK Baden-Württemberg, handhaaft de prognose voor 2015 echter zeer optimistisch en verklaarde: „De kring van taxateurs heeft nog geen notitie genomen van het feit dat de economische verwachtingen aanzienlijk zijn verslechterd.“ (Ad)


Afbeelding: Benjamin Klack