Bijkomende bijdragen sparen zorgverzekeraars

Bijkomende bijdragen sparen zorgverzekeraars / Gezondheid nieuws

BMG-statistieken: extra bijdragen brengen ziekteverzekering ongeveer 500 miljoen euro meer inkomsten. Het verzamelen van aanvullende bijdragen zal in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen als de evaluatie van het federale ministerie van volksgezondheid correct wordt geïnterpreteerd.

08/12/2010

Sommige wettelijke zorgverzekeraars hebben sinds het begin van het jaar aanvullende bijdragen van hun verzekerden geïnd. Eerder deze week kondigde het federale ministerie van Volksgezondheid (BMG) een statistiek aan over de financiële ontwikkeling van de wettelijke ziekteverzekering (SHI). Volgens de enquêtes konden de ziekteverzekeringen naast de reguliere bijdragen ongeveer 500 miljoen euro extra verdienen met de extra geïnde bijdragen. Als de financieel verontrustende ziekenfondsen geen extra bijdragen hadden verzameld, zou de economische situatie van de fondsen veel erger zijn dan het al is. Het tekort zou volgens de BMG rond de negen miljard euro zijn.

De statistieken van het federale ministerie van volksgezondheid laten duidelijk zien in welke situatie de wettelijke ziekenfondsen zijn. In zijn analyse verwijst het ministerie ook naar toekomstige kwesties en geeft het dus een gefilterde kijk op de toekomst. Tegelijkertijd waarschuwt het rapport dat de aangenomen hervorming van de gezondheidszorg onmisbaar was voor de ondersteuning van het stelsel van wettelijke ziekenfondsen. In de eerste drie kwartalen hadden alle ziektekostenverzekeringen gezamenlijk inkomsten uit het ziekenfonds van ongeveer € 131,2 miljard. Ook inbegrepen is het extra inkomen van het fonds door de aanvullende bijdragen van de verzekerden.

Daarentegen meldden de ziekenfondsen dat zij ongeveer € 130,9 miljoen besteedden aan gezondheidszorg, personeelskosten en administratie. Dus nog maar een overschot van ongeveer 277 miljoen euro over. Drie jaar geleden, gemeten in dezelfde periode, hebben de ziekenfondsen nog steeds een overschot van ongeveer 1,4 miljard euro. Aangezien de ervaring leert dat de uitgaven aan het eind van het jaar weer stijgen, verwacht het federale ministerie van Volksgezondheid een tekort aan financiële ontwikkeling. Dit betekent dat de BMG een aanzienlijke onderdekking van de wettelijke ziekteverzekering verwacht.

Aanvullende bijdragen worden steeds belangrijker
De aanvullende bijdragen zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen in de financiële ontwikkeling van het ziekteverzekeringssysteem. Zonder de aanvullende bijdrage die door individuele ziekteverzekeringen wordt geheven, zou het mogelijk zijn geweest individuele ziektekostenverzekeringen te sluiten. Het federale ministerie van volksgezondheid wijst er zelf op dat de extra bijdragen onmisbaar zijn en dat dit ook voor de toekomst geldt. Alleen al deze bijdragen hebben ongeveer 463 euro extra inkomsten opgeleverd, waardoor nog meer onderdekking werd voorkomen. Als deze forfaits niet waren geïncasseerd, zou er in de eerste drie kwartalen van ongeveer € 186 miljoen een tekort zijn ontstaan. Wettelijke verzekerde moet in de toekomst worden voorbereid, binnenkort om extra bijdragen landelijk te moeten betalen. Op dit moment heffen individuele ziekenfondsen, waaronder het op twee na grootste ziekteverzekeringsfonds in Duitsland, een extra bijdrage van een vast tarief van acht euro per aangesloten persoon.

Stijgende medische zorgkosten
Als gevolg van demografische veranderingen en de herontdekking van medische therapieën, nemen ook de kosten van de behandeling toe. Dit wordt ook aangetoond door de huidige BMG-statistieken. In het bijzonder zullen de kosten van gezondheidszorg en zorg toenemen. De uitgaven voor extramurale therapieën en behandelingen stegen jaar op jaar met 3,7 procent. Vergelijkt men de toename van de uitgaven met het jaar 2009, dan is de toename van de uitgavenzijde in dit gebied quasi gehalveerd. De kosten van behandeling in klinieken stegen met 4,5% met een stijging van de uitgaven (vergeleken met 6,6% in het voorgaande jaar). De uitgaven aan geneesmiddelen stegen met 4,2 procent. In de loop van de reorganisatiewet van de geneesmiddelenmarkt moet de uitgavenkant voor geneesmiddelen duidelijk worden verlaagd. De uitgaven aan administratie stegen met 3,9 procent. Voor het komende jaar 2011 bepaalt de wet dat het administratieve aandeel van de fondsen op het niveau van 2010 moet blijven.

Vooruitzichten voor de komende jaren
Zonder de reguliere premie van de wettelijke ziekteverzekering vanaf de jaarwisseling 2011 tot 15,5 procent zou een tekort onvermijdelijk zijn, ondanks de goede economische situatie. Als het premiepercentage niet werd verhoogd, zou een tekort in het ziekenfonds ongeveer 9 miljard euro bedragen, zoals het in de prognose van het ministerie van Volksgezondheid wordt genoemd. Om deze reden is het absoluut noodzakelijk om de premie voor de ziekteverzekering op het niveau van vóór de economische crisis te brengen. Daarnaast is gebleken dat besparingen bij artsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars nog steeds noodzakelijk zijn. Ook is de reorganisatie van de geneesmiddelenmarkt van het grootste belang om de toename van de uitgaven een halt toe te roepen. In tegenstelling tot onafhankelijke gezondheidseconomen verwacht het BMG het komende jaar geen tekort aan ziektekostenverzekeringen. Ook zullen de extra bijdragen niet toenemen volgens officiële informatie. Vijf zorgverzekeraars hebben daarentegen al aangekondigd dat zij in 2011 een aanvullende bijdrage nodig hebben. Niettemin moet de federale begroting een subsidie ​​van twee miljard euro verstrekken om het gezondheidsfonds te versterken. Dit wordt uitsluitend gebruikt om de reserves van de ziekenfondsen te vullen en om de sociale compensatie voor de aanvullende bijdrage te financieren.

Twijfels van critici
Veel gezondheidseconomen betwijfelen echter of de besparingen voldoende zullen zijn om het wettelijk stelsel van ziekteverzekering stabiel te houden. Verschillende experts hebben bijvoorbeeld al berekend dat verzekerden in de nabije toekomst veel hogere aanvullende bijdragen zullen ontvangen dan af en toe het geval is. Feit is dat het werknemersaandeel van de ziekteverzekering vanaf het begin van het jaar werd bevroren. Dit betekent dat alle hogere kosten onvermijdelijk door de verzekerde zelf moeten worden gedragen. Ook ziet het federale ministerie van volksgezondheid dit blijkbaar ook en juist vanwege de geplande invoering van de sociale compensatie. (Sb)

Lees ook:
Ziektekostenverzekering: hogere bijdragen onvermijdelijk
AOK-baas: probleem met medisch overaanbod
Handelskrankenkasse Bremen betaalt 60 euro premie