Taken van het ziekenfonds legaal

Taken van het ziekenfonds legaal / Gezondheid nieuws

Ziekteverzekeringsfondsen hebben geen recht op latere toewijzingen uit het ziekenfonds

2014/05/21

De federale sociale rechtbank heeft de wettigheid van de toewijzingen uit het ziekenfonds voor de jaren 2009 tot 2012 bevestigd en heeft daarom de claim van verschillende ziekteverzekeringsmaatschappijen afgewezen. deze „Volgens het besluit van de Eerste Senaat van het Federaal Sociaal Hof (...) hebben zij geen recht op hogere toewijzingen uit het ziekenfonds voor de jaren 2009 tot 2012“, dus de boodschap van de rechtbank.


Het federale sociale gerechtshof beoordeelt opdrachten van het ziekenfonds als wettig
Sinds 2009 is de wettelijke ziekteverzekering ontvangt toewijzingen uit de - vooral met de zorgpremie gefinancierd - de gezondheid van financiële middelen om hun kosten te dekken (bedrag in 2010, meer dan 170 miljard euro), meldt de Federal Social Court. deze „leeftijd rekening wordt gehouden met toewijzingen, geslacht en risico-gerelateerde verschillen in de verzekerde structuur om te zorgen voor gelijke kansen in het aantrekken van verzekerden en het tegengaan van prikkels voor risicoselectie“, het hof gaat verder. Tegen onder meer de Techniker Krankenkasse (TK) klaagden vanwege wettelijke en gegevensbank onvoldoende heeft geoordeeld, het bepalen van de toewijzingen.

Met haar mening, de eiser verzekering kon (TK, AOK Beieren, AOK Northeast, AOK Rheinland-Pfalz / Saarland, pensioenverzekering mijnwerkers ondergronds meer, Bosch BKK, BAHN-BKK) niet de overhand in tien herzieningsprocedure en bleef op het einde alvorens Federale Sociale Hof niet succesvol. Dit heeft nu besloten, „dat de compensatieprocedure volledig rechtmatig is“ en „met name de juridische en database voor het jaar 2009 voldoende“ is. Door de Federal Insurance Office (BVA) waren vaste toewijzingen daarom niet bezwaarlijk en de zorgverzekeraars kunnen hopen op latere geen extra middelen.

Ook de claim in drie andere procedures over hogere zogenaamde „convergentie opdrachten“ voor de jaren 2009 en 2010 verwierp de rechtbank. Dit is het „Naar de mening van de in behandeling zijnde ziekteverzekeringsfondsen moet bij het bepalen van de toewijzingen rekening worden gehouden met de morbiditeitsinformatie van de verzekerden van het betreffende land.“, dus de boodschap van het Federale Sociale Hof. Al met al werden de beslissingen van het Federale Sociale Hof goedgekeurd door de BVA-president Maximilian Gaßner is uitdrukkelijk verwelkomd. „De besluiten bevestigen de eerdere toewijzingspraktijk van het Federaal Verzekeringsbureau en leiden aldus tot rechtszekerheid voor het toerekeningssysteem“, benadrukte de president van het Federale Verzekeringskantoor. Had het oordeel anders geweest had waarschijnlijk het totale systeem voor de toewijzing van het ziekenfonds moet worden herzien, die in de komende jaren nieuwe onzekerheden zou hebben gebracht. (Fp)


Bron: GG-Berlijn