Eigen bijdragen kunnen in de maand veranderen

Eigen bijdragen kunnen in de maand veranderen / Gezondheid nieuws

Eigen bijdragen kunnen in de loop van de maand veranderen

20/10/2014

Zoals de Duitse Apothekersvereniging (DAV) in een persbericht heeft aangekondigd, kunnen de co-betalingen voor geneesmiddelen op recept gedurende een lopende maand veranderen. De sluitingsdata voor dergelijke wijzigingen zijn de eerste van de maand en de vijftiende maand. Naast de puur farmaceutische informatie ontvangen de apothekers ook economische en contractuele feiten op deze data. De apotheker kan vervolgens zijn software gebruiken om te herkennen of het medicijn een extra betaling vereist en hoe hoog het is voor een medisch voorgeschreven medicijn. Elke patiënt kan kijken onder "aponet.de", of de juiste voorbereiding is vrijgesteld van de extra betaling.

Het bedrag aan eigen betalingen kan variëren. Het kan b.v. Het maximale bedrag van de vergoeding, resulterend in een wijziging van de vrijstellingslimiet, en fabrikanten kunnen hun maximum verhogen of verlagen Bovendien zijn er altijd kortingscontracten van individuele ziekteverzekeringsmaatschappijen, die vervolgens onafhankelijk beslissen of zij hun verzekerde toestaan ​​te profiteren van een gedeeltelijke of zelfs volledige nabetaling. Als de voorgeschreven medicijnen, patiënten moeten betalen 10 procent van de prijs, maar ten minste 5 euro en maximaal 10 euro, met het bedrag van de extra betaling volgens DAV is altijd gekoppeld aan de werkelijke kosten van de drugs.

Het gemiddelde nabetalingsbedrag is momenteel 2,60 euro, wat te wijten is aan het feit dat ook niet-contante geneesmiddelen in de statistieken zijn opgenomen. Kortom, alle apotheken zijn verplicht om de aanvullende betaling te innen en deze door te sturen naar de zorgverzekeraars. Onlangs is in 2013 twee miljard euro aan patiëntenbetalingen bij elkaar gekomen, een bedrag dat volgens de DAV een nieuw record voor de wettelijke ziekteverzekering (SHI) vormt. (Jp)

Afbeelding: Bernd Kasper