Citroenen en limoenen slechts een zeer kleine last

Citroenen en limoenen slechts een zeer kleine last / Gezondheid nieuws

Stiftung Warentest: citrusvruchten tonen alleen verontreiniging met een laag pesticide

28/02/2014

Terwijl in het verleden citrusvruchten steeds meer werden besmet met bestrijdingsmiddelen, een recente studie van de „Stiftung Warentest“ Volgens nu, althans voor limoenen en citroenen om een ​​significante verbetering te zien. In slechts één van de 38 geteste monsters vonden de testers verhoogde residuen van bestrijdingsmiddelen. 24 monsters waren laag tot zeer laag en 13 monsters vertoonden geen residuen van bestrijdingsmiddelen. De 13 pesticidevrije monsters waren, volgens de „Stiftung Warentest“ zonder uitzondering voor biologisch fruit. Omdat de biologische landbouw de behandeling met pesticiden of chemisch-synthetische pesticiden, maar ook met shell-behandelingsagentia verbiedt die op de shell na het oogsten worden toegepast.

Nog in 2010 had het Beierse staatsbureau voor gezondheid en voedselveiligheid gewaarschuwd voor residuen van bestrijdingsmiddelen in citrusvruchten. „Vanwege het grote aantal residuen per monster en het hoge gemiddelde gehalte worden de citrusvruchten van de conventionele productie beschouwd als tamelijk zwaar vervuild“, dus de vorige conclusie van de autoriteit. De belasting van de verschillende fruitsoorten was echter heel verschillend. Clementines en citroenen vertoonden een gemiddelde stresssituatie, terwijl limes en sinaasappels significant beter presteerden. Grapefruit was de grootste last bij het onderzoek van het Beierse staatsbureau voor gezondheid en voedselveiligheid. Ook in het onderzoek op dat moment presteerden de biologische vruchten op bevredigende wijze positief en werden ze volgens de autoriteit uitgevoerd „hun claim als biologische producten legitiem.“

In het huidige onderzoek, de „Stiftung Warentest“ de 38 monsters verpakte en losse citrusvruchten door middel van een zogenaamde „Gaschromatografie met koppeling van massaspectrometrie“ (GC-MS / MS) en één „Vloeistofchromatografie met massaspectrometriekoppeling“ (LC-MS / MS) werd onderzocht op de residuen van ongeveer 450 verschillende pesticiden. De resultaten stonden in de huidige uitgave van het tijdschrift „test“ (Nummer 03/2014) gepubliceerd en een vrij positieve ontwikkeling laten zien. Volgens de bepalingen voor maximumresidugehalten van EU-verordening nr. 396/2005 was de verontreiniging duidelijk te hoog in slechts één getest monster. Omdat de pesticiden zich op de schil van de vruchten bevinden, kunnen ze relatief goed worden verwijderd door ze af te spoelen met warm water en vervolgens te wrijven met een droge doek. Ook wordt de schaal gewoonlijk niet geconsumeerd, wat het risico op het innemen van de pesticiden verder vermindert. Toch is het raadzaam om na het hanteren van de citrusvruchten de handen te wassen om hechtende resten te verwijderen. (Fp)

Foto: Heiko Stuckmann