Te veel nitraat in drinkwater

Te veel nitraat in drinkwater / Gezondheid nieuws

Strengere regels voor kunstmest eisten

2013/07/24

De waterwerken hebben steeds meer moeite om te voldoen aan de voorgeschreven nitraatlimieten, omdat de boeren steeds meer bemesten, meldt de ARD-uitzending „Verslag Mainz“. In het artikel citeert de voorzitter van het Federaal Milieuagentschap, Jochen Flasbarth, het volgende: „Het federale milieuagentschap beveelt ten stelligste aan dat de meststoffenverordening wordt gespecificeerd en aangescherpt.“ Strengere regels voor kunstmest zijn volgens alle geraadpleegde deskundigen onvermijdelijk, maar volgens de verklaringen van de federale minister van landbouw Ilse Aigner (CSU) zullen deze vermoedelijk enige tijd in aantocht zijn.

Hoge nitraatgehalten in het grondwater vormen op de lange termijn een groot probleem, omdat ook het drinkwater wordt aangetast. Dit kan een aanzienlijk risico vormen voor de mens, omdat een hoog nitraatniveau kanker kan veroorzaken. Niet voor niets geldt hier een maximum van 50 milligram per liter. Maar door de nitraatinvoer op mest van de bio-industrie en digestaat van biogasinstallaties zouden de waarden naar boven worden opgedreven en zouden de waterwerken aanzienlijke moeite hebben om aan de grenswaarden te voldoen. „Verslag Mainz“. Een beetje provocerend geformuleerd Alfons Baier, geoloog van de universiteit Erlangen, in de huidige bijdrage die in sommigen „Regio's in Noord-Beieren die grondwater rechtstreeks kunnen gebruiken voor het bemesten van de velden. Er zit zoveel meststof, van mestingrediënten in.“

EU-commissie pleit voor verlaging van nitraatniveaus
Niet alleen het federale milieuagentschap pleit voor strengere regels voor kunstmest, maar ook de Europese Commissie in Brussel maakt luidruchtig „Verslag Mainz“ enorme druk. De zender had een interne brief van de milieucommissie, waarin de autoriteit „blijft bezorgd over de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Duitsland“ toont en vraagt ​​om de snelst mogelijke reductie van de nitraatgehalten. Hoe ernstig het probleem nu is, blijkt duidelijk uit de verklaring van de voorzitter van het Federaal Milieuagentschap. „Een kwart van het grondwater in Duitsland heeft een te hoog nitraatgehalte“, meldt Flasbarth. In regio's met een hoge veebezetting is de situatie bijzonder verontrustend. „En de laatste jaren komt de extra last van biogasinstallaties of de bijbehorende maïsproductie“ voegde Flasbarth toe. Daarom is het belangrijk in een herschikking van de meststoffenverordening, „dat we ook het digestaat opnemen in de meststofbalans“, wat op dit moment niet het geval is.

Nieuwe bemestingsregeling nog niet in zicht
Als vertegenwoordiger van de waterleiding noemt het artikel onder meer Manfred Kraheberger van het Wasserzweckverband Rottenburger Gruppe, die benadrukt hoe verontrustend de situatie momenteel is. „Je kunt dat prachtig lezen, het stijgt van jaar tot jaar met een milligram. We zijn dicht bij de limiet. Het valt te verwachten dat op enig moment niet aan de nitraatlimiet kan worden voldaan“, dus Kraheberger tegenovergestelde „Verslag Mainz“. De verantwoordelijkheid voor een nieuwe bemestingsverordening ligt bij de federale minister van Landbouw Ilse Aigner. Maar hun verklaring dat op dit moment wordt gewerkt aan de hele bemestingsverordening en dit is een normaal proces, dat meestal enkele jaren kan duren, kan niet hopen op een snelle oplossing voor het probleem hier. Het blijft dus te vrezen dat het grondwater zal blijven vervuilen en dat uiteindelijk de kwaliteit van het drinkwater zal afnemen. (Fp)

Fotocredits: Marianne J.