Te veel kiemen voor kinderen in meren

Te veel kiemen voor kinderen in meren / Gezondheid nieuws

ADAC detecteert verhoogde bacteriële belasting in meren

06/28/2012

Veel meren in Duitsland zijn zo vervuild met ziektekiemen dat er een aanzienlijk gezondheidsrisico is voor kinderen. De ADAC heeft de waterkwaliteit in 60 meren onderzocht en vond een te hoge kiemconcentratie in het ondiepe water op een vijfde van de meetpunten.

Bij het onderzoek van de zwemmeren werden de grenswaarden van de toelaatbare kiemkracht van een zwemwater, die werden vastgesteld door het Federaal Milieuagentschap, vaak gebruikt „duidelijk overschreden“, meldde de ADAC in haar laatste persbericht. Als onderdeel van hun studie hebben de ADAC-testers speciale aandacht besteed aan het ondiep water- en duikgebied dat voor kinderen is bedoeld. De kiemgetallen die hier worden gevonden, kunnen zeker een significant gezondheidsrisico vormen voor de kleintjes.

Waterkwaliteit van 60 onderzochte zwemwateren
Als onderdeel van de zwemwatertest hebben de deskundigen van de ADAC tussen juni en augustus 2011 drie watermonsters per meetpunt afgenomen bij 60 meren in Duitsland. Terwijl de officiële EU-metingen worden uitgevoerd in het zogenaamde zwemgedeelte (waterdiepte van ten minste één meter), heeft de ADAC zijn monsters specifiek van de „Drukbezochte ondiepwaterzones van kinderen tot 30 centimeter diep“ genomen. Omdat de kiemkracht aanzienlijk kan variëren binnen een zwemwater. Afwijkingen tussen ondiep water en zwemgebied zijn hier vrij gewoon. „Bovendien is vlak en daardoor warmer water van nature zwaarder beladen“, meldt de ADAC. Net als bij de EU-zwemwateronderzoeken, analyseerde de ADAC-test de bacteriële lading van bacteriën van het geslacht Escherichia coli en intestinale enterokokken. Op alle meetpunten werd in mei 2012 voor het laatst een controlemonster genomen om de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar te controleren.

Vaak schadelijke microben in ondiep water
Het resultaat van de ADAC is vrij verontrustend, omdat een vijfde van de zwemmeren een schadelijke concentratie van bacteriën had. Vaak wel „de door het Federale Milieuagentschap aanbevolen grenswaarden voor zwemverboden zijn duidelijk overschreden“, meldt de ADAC. Het slechtste resultaat was het zwemwateronderzoek op een strand in Gaienhofen aan het Bodenmeer (Baden-Württemberg). Hier heeft de ADAC het cijfer toegekend vanwege de zeer hoge concentratie intestinale enterokokken „gebrekkig“. Dergelijke hoge kiembelastingen kunnen „vooral bij kinderen leiden tot infecties“, zegt dat de verklaring van de ADAC. Onder de meer ernstige gevolgen van enterokokken infectie, maar omvatten, bijvoorbeeld, urineweginfecties en ontsteking van het endocard (endocarditis) en bloedvergiftiging (sepsis) .Ursache voor de vervuiling van het zwemwater is volgens de experts vaak dier of vogelpoep.

De helft van de zwemmeren met „goed“ of „heel goed“ waterkwaliteit
Volgens het laatste persbericht zeiden ADAC-experts dat de beste waterkwaliteit was bij een „Strand voor de camping Godau aan de zuidwestelijke oever van het grote meer Plöner in Sleeswijk-Holstein“ vast. Hier kunnen de kinderen zorgeloos in de buurt van de kust spetteren. Met de rating „heel goed“ is het strand van de winnaar van de Plöner See-test. Maar ook bij 12 andere meetpunten was de testgraad „heel goed“ bekroond en 19 keer beoordeelden de testers de waterkwaliteit „goed“. Dit betekent dat meer dan de helft van de onderzochte zwemwateren op bevredigende wijze functioneert. Daarnaast zijn er echter 15 meetpunten met de testkwaliteit „genoeg“ en 12 meetpunten, met de op één na slechtste ADAC-score „twijfelachtig“ werden beoordeeld. Want zowel het laatste als het testverliezer - het strand in Gaienhofen - zouden dringend tegen de kiembelasting moeten ingaan.

Verhoogde reiniging van ontkiemde oevergebieden vereist
Daarom heeft de ADAC de strandbeheerders opgeroepen om dit te doen, „om de problematische en bedreigde bad- en strandgebieden regelmatig en grondig schoon te maken.“ Ook tijdens het seizoen met kortere tussenpozen regelmatige controlemetingen uitgevoerd, dat ook de near-shore ondiep water, de vordering van de ADAC moet omvatten. Wanneer een beperking moet volgens de ADAC „een zwemverbod wordt onmiddellijk uitgevoerd.“, Dit zou echter tot problemen kunnen leiden in federale staten zoals Beieren, Baden-Württemberg en Noord-Rijnland-Westfalen, aangezien de grenzen van het Federale Milieuagentschap nog niet zijn vastgesteld. Zo kan er een gezondheidsbedreigende bacteriële besmetting van het water zijn zonder de toepasselijke grenswaarden te overschrijden, waarvoor de wettelijke basis voor een zwemverbod ontbreekt. De getroffen gemeenten hebben echter samengewerkt met de ADAC en hebben beloofd de reiniging van de met kiemen beladen bankruimte te intensiveren om de bestaande kiemconcentratie te verminderen. (Fp)

Lees over:
Meren met een zeer goede waterkwaliteit
Antibioticaresistente bacteriën in zeewater

Afbeelding: Jürgen Hüsmert