Suiker helpt het energiemetabolisme en is nog steeds ongezond

Suiker helpt het energiemetabolisme en is nog steeds ongezond / Gezondheid nieuws
EuG wijst het Duitse bedrijf Dextro Energy af
(Jur). Gezondheidsgerelateerde reclame voor voedsel kan onaanvaardbaar zijn, zelfs als de uitspraken kloppen. Hoewel glucose belangrijk is voor het energiemetabolisme, maar gezondheidsbevordering niet tot meer suiker zou moeten leiden, heeft de rechtbank van eerste aanleg van de Europese Unie (EHvJ) op woensdag 16 maart 2016 in Luxemburg uitspraak gedaan (Ref.: T-100/15 ). Het verwierp een rechtszaak van Dextro Energy.
Gezondheidsgerelateerde reclame voor voedsel is beperkt volgens EU-wetgeving. Passende zogenaamde gezondheidsclaims moeten worden toegestaan. Ze worden opgenomen in een lijst en kunnen vervolgens door alle bedrijven in de hele EU worden gebruikt.

Oordeel over suiker. Afbeelding: Jiri Hera - fotolia

Het Duitse bedrijf Dextro Energy uit Meerbusch bij Neuss had in 2011 overeenkomstige aanvragen ingediend. Het ging over uitspraken als "glucose draagt ​​bij aan een normaal energiemetabolisme" of "glucose ondersteunt lichaamsbeweging".

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA bevestigde deze verklaringen vanuit een wetenschappelijk oogpunt. Verdere formele vereisten voor de gezondheidsclaims zijn vervuld.

Desalniettemin weigerde de Europese Commissie dit goed te keuren. De advertentie stuurt "een verwarrend signaal naar de consument". Omdat ze de consumptie van suiker oproept, hoewel een vermindering van de suikerconsumptie over het algemeen wordt aanbevolen.

Het rechtsgeding van Dextro Energy was niet succesvol. Zoals het Hof van Justitie heeft beslist, is een positief advies van de EFSA niet bindend voor de Europese Commissie. Integendeel, de Commissie moet ook rekening houden met andere relevante factoren.

Volgens algemeen aanvaarde gezondheidsbeginselen zouden consumenten in Euroopa ongetwijfeld hun suikerverbruik moeten verminderen, benadrukte de Luxemburgse rechters. Anderzijds hebben de gezondheidsclaims van Dextro Energy eenzijdig de positieve effecten van glucose blootgelegd "zonder de gevaren in verband met het nuttigen van meer suiker te vermelden". De Commissie heeft terecht geoordeeld dat dit "dubbelzinnig en misleidend" was en daarom niet kon worden toegestaan.

Dextro Energy kan tegen dit vonnis in beroep gaan bij het Europese Hof van Justitie (EHJ) in Luxemburg. (MGO)