Gebruik voor het grillen geen spiritus

Gebruik voor het grillen geen spiritus / Gezondheid nieuws

Gebruik geen spiritus om te grillen

2015/04/16

In veel gevallen worden, uit gevaarlijke onwetendheid, vuurversnellers gebruikt. Omdat bij het grillen de houtskool snel heet moet worden. Het is volkomen verkeerd om versnellers zoals alcohol te gebruiken. Deze bederven de smaak van gegrild voedsel en zijn gevaarlijk voor uw gezondheid. Beter zijn zogenaamde priming-hulpmiddelen, omdat ze in de handel verkrijgbaar zijn. De actie van Hamburg adviseert „Het veilige huis“.

Gemethyleerde geesten moeten taboe zijn bij het ontsteken van houtskoolgrills. Dit geldt ook voor andere splijtstofelementen zoals benzine, terpentijn of aardolie. "Gemethyleerde sterke dranken, benzine, terpentine of petroleum mogen niet worden gebruikt om de barbecue te ontsteken", waarschuwt DSH Managing Director Dr. Ing. Susanne Woelk. „Wanneer deze stoffen verdampen, ontstaat een zeer explosief, brandbaar gas-luchtmengsel in de vorm van een bel met een diameter van maximaal drie meter.“ Bij het ontsteken van de houtskool kan het dan tot een deflagratie komen, die ernstige brandwonden kan veroorzaken. Als je rechtstreeks in de sintels of in het vuur giet, kan de brandstof ook uit de hand worden getrokken door de flashback. Het bedreigt een vlammeninfarct. Zware brandwonden zijn het resultaat in het ergste geval.

Daarom, wie grills, moet de beste ontstekingshulpmiddelen gebruiken, zogenaamde priming-kubussen, om de houtskool te doen gloeien. Deze kunnen het vuur aansteken zonder te flakkeren of exploderen. Bovendien bevatten ze minder vervuilende stoffen en hebben ze geen smaak in het voedsel. „De ontsteker moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden en moet volledig worden verbrand voordat het voedsel wordt geplaatst. Een indicatie van de veilige kwaliteit, getest door een erkend testlaboratorium, is het test- en toezichtsymbool DIN EN 1860-3 met het symbool DIN CERTCO.“ (Sb)

Afbeelding: Klaus Steves